Prosjekter per museum, 2023
Molde, Møre og Romsdal

E39 Julsundet og Tomrefjorden

2021, 2022, 2023


Ringerike, Viken

Ringeriksbanen og E16

2021, 2022, 2023