Utgravingsprosjekt

Vestfoldbaneprosjektet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Per Persson

Tidsrom: 2010 - 2012


Om prosjektet

Vestfoldbaneprosjektet har lokaliteter både i Porsgrunn, Telemark  og i Larvik, Vestfold.

Utgravningene utføres i sammenheng med at det skal bygges ny  dobbeltsporet jernbane mellom Farriseidet/Larvik og Porsgrunn.

Utgravningene blir utført i tidsrommet 2010-2012. De fleste av  lokalitetene som blir undersøkt er fra steinalderen.

Tidsrom for utgravningene i 2012: 29.5.-14.9.

Vestfoldbaneprosjektet har egen blogg, som du kan følge på: http://blogg.uio.no/khm/vestfoldbaneprosjektet/