Prosjekter koordinert av Kulturhistorisk museum, UiO