Utgravingsprosjekt

Sandholmen [sikring]


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Per Åke Persson

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med erosjon [sikring].

Fornminnetype: Lokaliteter; steinalder.