Utgravingsprosjekt Sandholmen [sikring]

25 tufter inmätta

01.09.15
Av Redaksjonen
Inmätning med totalstation på Sandholmen

Vid undersökningen under våren 2015 kunde vi konstatera att groparna på Sandholmen är spår efter bostäder från stenålder.

Sandholmen är del i ett naturreservat. Det är tät vegetation och mycket trästammar som ligger på marken. Därtill är det mycket dåliga mottagningsförhållanden för signaler från satelliter och mätning med GPS är inte möjlig. Detta tillsammans gör att det hittills inte har funnits något tillförlitlig planteckning över tufterna på holmen.

Under hösten 2015 gjorde vi en inmätning med totalstation. Detta var för första gången möjligt att få en översikt över tufterna på holmen. Tillsammans 25 påträffades tufter. Det kan vara fler. Många av de vi fann var otydliga och vegetationen gör att det är svårt att se spåren i marken.

En ny plan över tufterna på Sandholmen.

På kartan markerar de små kryssen mätpunkter, ett i den ungefärliga mittpunkten, resten längs kanten av tufterna. De tufter som är markerade med grått är speciellt djupa och tydliga.

C14-dateringarna från utgrävningen anger att tufterna är från c. 7500-6000 f.Kr. Dateringarna täcker in mer än 1000 år. Jämfört med dateringar av tufter på Vestlandet, verkar en så lång användningstid vara regel snarare än undantag. C14-dateringarna stämmer bra med åldern de föremål som påträffades vid utgrävningen.

De inmätta tufterna som de låg 1924 och som de ligger idag.

Den relativt sena dateringen visar att tufterna inte härstammar från den tid då Sandholmen låg vid havet. Glomma är reglerad och innan 1924 stod älven 10 meter lägre än idag. Så har det varit även under stenålder. Det finns en detaljerad kart över området innan regleringen. Då var holmen betydligt större och tufterna låg ett stycke från stranden och … det kan gott hända att det varit betydligt fler tufter på platsen.