Utgravingsprosjekt

E6 Åker


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Frode Iversen

Tidsrom: 29.05 - 09.06, 2016 - 2017


Om prosjektet

juli-september [8 uker]

I forbindelse med vei

 

Bosetningsspor, kulturlag, kokegroper; jernalder