Utgravingsprosjekt

Evenskjer syd


Sted: Skånland, Nordland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Keth Lind

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Dokumentasjon og uttak av botaniske prøver fra dyrkingslag fra jernalder. Formålet er å forstå lokal vegetasjonsutvikling, og identifisere og datere former for jordbruk som har foregått på plassen.