Utgravingsprosjekt

RV 36 Skyggestein-Skjelbredstrand


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Zanette T. Glørstad

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser av gravfelt, bosetningsspor, hulvei; j.a.-m.a. i forbindelse med veiutbygging. I perioden 09.05-29.07 [12 uker]