Utgravingsprosjekt

Holmavika, Gramstad


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger skal undersøke steinalderlokalitet i Holmavika på Gramstad.