Utgravingsprosjekt

«Kapellet» i Erkebispegården,...


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Feltleder Arne Anderson Stamnes

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

I november 2014 utførte NTNU Vitenskapsmuseet, på oppdrag fra Nidarosdomens Restaureringsarbeider (NDR), en georadar-undersøkelse av «Kapellet» i Erkebispegården, Trondheim. Kapellet er det østre rommet i Vesthuset, en bygning i nordfløyen av Erkebispegården, som antagelig er bygget på midten av 1200-tallet. Selve hovedformålet med rommet er ukjent, så NDR ønsket å få utført en georadar-undersøkelse for å bedre belyse den opprinnelige funksjonen til rommet.