Utgravingsprosjekt

E18 Ørje-Riksgrensen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og fangstgrop