Utgravingsprosjekt

Kjørsvikbugen


Sted: Aure, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 2.-12.mai, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for nytt fergeleie skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et område med kokegroper og bosetningsspor fra bronsealder og eldre jernalder. I tillegg skal vi grave ut et lite område med steingjenstander fra eldre steinalder.