Utgravingsprosjekt

Botn


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhof

Tidsrom: Mai - juni, 2018


Om prosjektet

Bosetnings-og dyrkningsspor fra tidlig og yngre jernalder