Utgravingsprosjekt

Ekebergskogen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Margrete Simonsen

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

Kulturhistorisk museum undersøker området i forbindelse med etablering av skulpturpark.
Tre steinalderlokaliteter undersøkes i tidsrommet 18.6-6.7.2012.