Utgravingsprosjekt

FV 661, Vik – Furneskrysset, Vestnes...


Sted: Møre og Romsdal, Vik, Vestnes
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lars Snilstveit Røgenes

Tidsrom: mai - juni, 2022


Om prosjektet

Flateavdekking, med bosetningsspor og mulige plogfurer fra vikingtid.