Utgravingsprosjekt

Eldrevatnet


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Sikringsundersøkelse av steinalderlokalitet.

Tidsrom: 15.09-03.10