Utgravingsprosjekt Eldrevatnet

Murbygging mot bølgeerosjon – 1114 moh

01.10.14
Av Redaksjonen
Gravemaskin med steinklype ble benyttet for å legge opp stein.

Arbeidet med å hindre utvasking av en steinalderboplass ved Eldrevatn går nå inn i sin siste uke. Profilkanten er ferdig undersøkt og rettet opp, og vi har gjort interessante funn hovedsakelig i form av makroavfall (store avslag og kjerner) i ulike typer lokal kvartsitt.

Skjæringen er ”plastret” med en matte av grove kokosfibre som igjen er festet med treplugger, og dekket med jord og den opprinnelige torven. I forkant er det lagt opp en kraftig mur av store stein, som forhåpentligvis vil forhindre bølgeslag og ytterligere utvasking av boplassen.

Profilkanten er nøyaktig målt inn, muren er dokumentert i 3d med fotogrametri og deretter georeferert. På denne måten har vi et godt grunnlag for å påvise eventuelle endringer fra år til år, i selve profilkanten, eller at steinen i muren flytter seg. Selv om det er sterke krefter i sving ved et slikt fjellvann håper vi ”konstruksjonen” vår vil gjøre nytten sin i lang tid.