Utgravingsprosjekt

E18 Bommestad-Sky


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Utgravning av åtte mellommesolittiske boplasser langs E18 i Larvik kommune

Tidsrom: 02.05.2011 – 30.06.2013