Utgravingsprosjekt

Moldestad, Gloppen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: juni, 2017


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor fra romertid i forbindelse med boligbygging.