Utgravingsprosjekt

Indre Leine


Sted: Herøy, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hanne Årskog

Tidsrom: April-Mai, 2020


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet med dyrkningslag datert til eldre bronsealder. Bakgrunnen for undersøkelsen er etablering av boligtomt og som et mindre private tiltak blir kostnadene statlig dekket.