Utgravingsprosjekt

Rv 152 Trolldalen


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet fra steinalder