Utgravingsprosjekt

Midtre Eide


Sted: Karmøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Olle Hemdorff

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

Steinalderboplassen som Arkeologisk museum, UiS, skal undersøke på Midt Eide er fra om lag 4500 f.Kr. Boplassen ligger sentralt til på det smaleste sted på Karmøy. I motsetning til andre steinalderboplasser i området er denne boplass ikke forstyrret/ødelagt av aktiviteter i nyere tid.
Området er planlagt utbygget blant annet med eneboliger.

Oppstart 07.05 –varighet 6-8 uker.