Utgravingsprosjekt Midtre Eide

En hektisk uke i felt

19.07.12

Flintavslag, flintgjenstander og en slipt bergartsøks fra steinalderen er noen av funnene på utgravingen på Midtre Eide på Karmøy.

Siste uke i felt på Midtre Eide, Karmøy, ble hektisk. På tampen av utgravingen gravde vi ute to områder med store konsentrasjoner av flintavslag og flintgjenstander som kan tyde på at det var nettopp her steinaldermenneskene satt og knakket mens de skapte de livsviktige gjenstandene de trengte for å overleve for rundt 6000 år siden.

Samtidig gravde vi ut en steinrøys vi håpet på var en grav fra jernalderen. Dette fant vi ikke noe tegn på – men under gravingen av denne fant vi i stedet en slipt bergartsøks fra steinalderen liggende ganske høyt oppe i røysa. Det var slettes ikke en dårlig erstatning! Mye kan tyde på at steinrøysa i stedet var en rydningsrøys og at øksen også ble ryddet dit. Vi har tatt ut prøver for å forsøke å datere rydningen, men det kan stamme fra en periode med stor befolkningsvekst siden dette er en liten , steinete og lite tilgjenglig flate med berg på to av sidene og helling på de to andre – perfekt for steinaldermennesker og litt mer ugunstig for noen som ønsker å rydde og bruke flaten.

Nå har vi funnet over 3000 avslag og gjenstander av flint og bergkrystall fra steinalderen, og ser frem til et spennende etterarbeid. De fineste funnene blir nok etter hvert tilgjengelige på utstillingen ”Spor i jord” ved Arkeologisk museum.




Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.