Utgravingsprosjekt

Kvennild søndre


Sted: Trondheim, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: mai - juli, 2021


Om prosjektet

I fobindelse med utbygging av gang- og sykkelsti er det behov for å flytte et bolighus og et stabbur. På dette tunet er det påvist et automatisk fredet kulturlag som kommer i konflikt med tiltaket.