Utgravingsprosjekt

Angard


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøkelser av et gravfunn (funnsted) fra jernalderen i forbindelse med et mindre privat tiltak i perioden 12 – 18.07 (1 uke).