Utgravingsprosjekt

Byneset kirkegård


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: Juli, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utvidelse av Byneset kirkegård ved Steine på Byneset, skal NTNU Vitenskapsmuseet utgrave områder med bryggestein og kulturlag som er i konflikt med utvidelsen. Slike lag dateres ofte til yngre jernalder og middelalder, og kan gi verdifull innsikt om Steinegårdens posisjon og status i denne perioden.