Utgravingsprosjekt Tveit Huglo

Gravrøysa på Huglo

02.09.13
Av Redaksjonen

I perioden 08.-14. september vil arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen i samarbeid med arkeologer fra Hordaland fylkeskommune undersøke en liten gravhaug på øya Huglo i Stord kommune.

Det er sjelden vi arkeologer undersøker gravminner. Det er flere gode grunner til dette. Graver er en knapp ressurs, og antallet gravminner har vært kraftig redusert de siste 100 årene. Videre representerer gravhauger monumenter som har vært en synlig og integrert del av kulturlandskapet på tvers av århundrer, -fra hedensk tid inn i middelalderen og frem til i dag.

Den lille gravhaugen på Huglo er derfor et unntak. Den var faktisk ikke kjent før i juni 2012. Under flytting av en rhododendron-busk i hagen på Tveit, dukket det opp en spydspiss av jern i jordmassene. Funnet ble levert inn til Hordaland fylkeskommune. Spydspissen var av vikingtidstype, og det var derfor ingen tvil om at funnet kunne knyttes til aktiviteter i forhistorisk tid. Noen dager senere foretok arkeologer fra fylkeskommunen og Universitetsmuseet en liten prøveundersøkelse på stedet. Konklusjonen var at det på toppen av en liten bergknaus befant seg en sterkt forstyrret gravrøys. I utgravingsmassene ble det funnet glasskår, noen jernbiter og et jernfragment som kan være deler av et sverd.

Det opprinnelige deponeringsstedet for funnene ser ut til å være omrotet og dermed er gjenstandene eksponert for de nedbrytningsprosessene som foregår i jorda. I tillegg var som nevnt selve gravrøysa både lite synlig og sterkt forstyrret. Videre undersøkelse framstod derfor som et bedre alternativ enn et varig vern. På bakgrunn av dette fremmet Universitetsmuseet en søknad om utgraving til Riksantikvaren. Sistnevnte var enig i vår vurdering og bevilget midler for undersøkelser av røysa.

Selv om røysa er skadet og forhåpningene litt delte, er spenningen likevel stor. Finnes det flere funn i røysmassene? Kan det være bevart konstruksjonsdetaljer i røysa, slik som deler av et gravkammer? Er det bevart menneskebein slik at vi kan få informasjon om alder og kjønn til den gravlagte? Alt dette og enda mer vil vi få svar på i løpet av de kommende to uker. I tillegg ser vi fram til å være på Huglo og møte lokalbefolkningen på øya.

På toppen av denne bergknausen befinner røysa seg. Pila markerer funnstedet for spydet.

På toppen av denne bergknausen befinner røysa seg. Pila markerer funnstedet for spydet.

Tegningen viser den anslåtte utbredelsen av gravrøysa og hvor gjenstandene ble funnet. I grønt, hullet som ble gravd i forbindelse med fjerning av rhododendron-busken. Lilla representerer prøvesjakta som ble gravd av arkeologene i 2012.

Tegningen viser den anslåtte utbredelsen av gravrøysa og hvor gjenstandene ble funnet. I grønt, hullet som ble gravd i forbindelse med fjerning av rhododendron-busken. Lilla representerer prøvesjakta som ble gravd av arkeologene i 2012.

Bilde av prøvesjakta. I løpet av første halvdel av september vil vi få vite om det skjuler seg flere gjenstander i røysa.

Bilde av prøvesjakta. I løpet av første halvdel av september vil vi få vite om det skjuler seg flere gjenstander i røysa.


Kommentarer


Spennande undersøking av gravrøys på Huglo « Huglo
05.09.2013

[…] Her kan du lesa historia om oppdaginga av oldtidsfunnet på Tveit. Les meir om undersøkinga her. […]Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.