Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Utgraving av steinalderboplasser

11.04.14
Av Redaksjonen
Sømmevågen, Sola

Nå er utgravingene igjen igang i Sømmevågen på Sola. I år skal vi undersøke flere boplasser fra steinalder like ved Flyplassveien som leder inn til Stavanger lufthavn.

Årets spennende feltsesong er igang. 17. mars startet Arkeologisk Museum opp igjen med arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Sømmevågen-prosjektet i Sola kommune.

Vi er i gang med å undersøke flere boplasser fra steinalder like ved Flyplassveien som leder inn til Stavanger lufthavn. Det spesielle ved disse boplassene er at de er dekket av flere lag med flygesand.

Bosetningsspor

Ved de arkeologiske registreringene som Rogaland fylkeskommune gjorde i 2011 ble det påvist bosetningsspor som ligger mellom 1 meter og 3 meter under dagens markoverflate. For å komme ned på de funnførende nivåene er det store mengder sand, torv og jord som må fjernes, noe som blir svært utfordrende både i forhold til logistikk og hvordan en skal gjennomføre selve utgravingen.

Ut fra funnene som ble gjort ved registreringen, samt høyden over havet og de stratigrafiske forholdene forventer vi at boplassene er fra slutten av eldre steinalder og yngre steinalder, dvs. tidsrommet 6400 – 1800 f.Kr. Forhåpentligvis vil boplassflatene være godt bevart med spor etter boliger og lignende på grunn av de overliggende sandlagene.

Organisk materiale?

Vi har også håp om å finne bevart organisk materiale, blant annet beinredskaper. Det er sjeldent en finner bevart organisk materiale på åpne steinalderboplasser, men siden boplasslagene ved Flyplassveien er dekket av flygesand kan bevaringsforholdene være svært gode. Det er derfor med stor spenning vi nå går i gang med avdekkingen.

Dette er andre av i alt tre feltsesonger i dette prosjektet.

Tekst: Trond Meling, Arkeolog, Prosjektleder Sømmevågen-prosjektet

 

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.