Utgravingsprosjekt Sømmevågen

To måneder med avdekking i Sømmevågen

06.06.14
Av Redaksjonen

Det er snart to måneder siden vi startet utgravingene i Sømmevågen, og selve avdekkingsarbeidet nærmer seg nå slutten. Siden påske har vi kontinuerlig hatt to gravemaskiner i sving som har fjernet store mengder sand og torv. For å få bukt med all massen har to-tre lastebiler kontinuerlig kjørt bort sand og torv til nærliggende depoter. Totalt har vi nå avdekket rundt 8 mål, og fjernet 16-17 000 m3 masse.

I Sømmevågen fremstår tuftene som gulvlag med mye funn og skjørbrent stein. Under og i tilknytning til lagene kommer det frem ildsteder og stolpehull.

I Sømmevågen fremstår tuftene som gulvlag med mye funn og skjørbrent stein. Under og i tilknytning til lagene kommer det frem ildsteder og stolpehull.

Før avdekkingen fremstod området som en plan gressflate avgrenset av to bergknauser i nord og sør. Nå fremstår denne flaten som en langgrunn østvendt bukt med forhøyninger i sør og nord. På begge forhøyningene er det påvist omfattende bosetningsspor.

Utgravingene så langt tyder på at bosetningen i området strekker seg fra slutten av seinmesolitikum til slutten av tidligneolitikum. Vi har påvist flere tufter, ildsteder/groper og deponeringsområder, og det er et svært rikholdig materiale. Bevaringsforholdene er også særdeles gode, bl.a. med et rikt og variert beinmateriale.

I Sømmevågen er det et svært rikholdig og godt bevart beinmateriale.

I Sømmevågen er det et svært rikholdig og godt bevart beinmateriale.

Utover sommeren vil vi med jevne mellomrom komme med smakebiter fra utgravingen.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.