Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Påskehilsen fra Sømmevågen

12.04.14
Av Redaksjonen
Et lite utvalg av de mange knakkesteinenen som er funnet på boplassen.

Vi har nå lagt bak oss fire uker av årets feltarbeid i Sømmevågen-prosjektet, og resultatene så langt har vært over all forventning.

Utgravingen har startet i den sørlige delen av området, inntil en markant bergknaus som avgrenser flaten mot sør. Her var det registrert et kulturlag med mye skjørbrent stein, brente bein og en rekke gjenstandsfunn. Avdekkingen så langt antyder at kulturlaget har en utbredelse på godt over 1000 m2, men at det opptrer som konsentrasjoner utover flaten, mot nord.

Foreløpig er bare deler av kulturlaget renset fram og undersøkt mer grundig, men funnene så langt antyder at lokaliteten skal dateres til tidligneolitikum (4000-3300 f.Kr.), og kanskje da slutten av denne perioden. Foruten en rekke gjenstandsfunn i flint og bergart (økser/meisler, pilspisser o.a.), har vi funnet noe keramikk med snorstempeldekor, samt både brente og ubrente bein. Bevaringsforholdene i kulturlaget ser derfor ut til å være svært gode. Det ser også ut til å være gode muligheter for å finne bevarte boligstrukturer.

Over deler av kulturlaget er det nå satt opp telt for å få stabile utgravingsforhold.

Over deler av kulturlaget er det nå satt opp telt for å få stabile utgravingsforhold. Sett mot sør

Over kulturlaget ligger det vekselvis torv-/dyrkingslag og flygesand. De overliggende lagene er tykkest i øst (rundt 2,5m tykke).  Selve avdekkingsarbeidet har gått greit, men for å få bukt med det store vanntilsiget fra de overliggende massene har det vært nødvendig å grave flere dreneringsgrøfter. Vi har også satt ned en oppsamlingskum i den østlige delen av flaten. Fra kummen pumpes vannet ut i et spillvannsanlegg langs Flyplassveien. For å få optimale arbeidsforhold er det også satt opp telt over deler av kulturlaget.

Etter påske vil arbeidsstokken styrkes, og vi vil begynne å undersøke kulturlaget. Vi vil også fortsette med å avdekke flaten videre nordover, og det blir spennende å se hvor langt boplassområde strekker seg. Etter hvert vil vi også gå dypere ned i sedimentene for å se om det finnes transgredierte boplasslag. Registreringene i 2011 antyder at det finnes transgredierte boplasser i området, siden de hadde funnførende lag 3,5m under dagens markoverflate.

Et lite utvalg av de mange knakkesteinenen som er funnet på boplassen.

Et lite utvalg av de mange knakkesteinenen som er funnet på boplassen.

God påske!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.