Utgravingsprosjekt Sakkastad

En godt bevart hemmelighet ved Karmsundet

02.09.14
Av Redaksjonen
Tangepiler av rhyolitt.

For tiden pågår det undersøkelser av en lokalitet med aktivitetsspor fra flere perioder. Lokaliteten ligger på en av de siste urørte tomtene langs Karmsundet i Haugesund kommune, og byr på en unik mulighet for å kartlegge tidligere tiders aktivitet.

Menneskene som har brukt lokaliteten har hatt godt utsyn til sentrale punkt i landskapet. Fra lokaliteten er det utsikt over det smaleste punktet på Karmsundet, Avaldsnes, nordre delen av Karmøy, samt innseilingen fra storhavet. Topografien på stedet har i tidligere tider tilbudt en lun havn med sandstrand som landingsplass for båt.

Gjenstandsfunnene viser at området har vært brukt i slutten av mesolitikum, tidlig neolitikum og førromersk jernalder.  I tillegg til gjenstandsfunnene undersøkes det flere strukturer blant annet en røys, i tillegg til diverse anlegg samt mødding fra førromersk jernalder.

Tekst og foto: Kristine Reiersen