Utgravingsprosjekt Randaberg

Hva har skjedd i Goakrysset?

21.10.16
Panoramabilde av utgravingene på Goavegen i Randaberg

Siden 5.september har arkeologer fra arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger undersøkt bosetningsspor og graver fra eldre jernalder i krysset Goaveien/Kyrkjeveien på Randaberg nordvest for Stavanger.

I disse høstukene, på tampen av sesongen, arbeider vi med å forstå mer av hvordan folk har bodd og levd på Randaberg. Dette gjør vi fordi Statens vegvesen skal utbedre gang og sykkelstien i det uoversiktlige Goakrysset. For rundt ett år siden forundersøkte arkeologer fra Rogaland fylkeskommune området. I sine kikkhull til fortiden fant de spor som pekte mot bosetning for ca. 2000 år siden. Arkeologisk museums oppgave er å undersøke dette nærmere. Så langt kan vi si at bosetningen har vært intens på denne fine ryggen i landskapet. Vi har allerede påvist flere hus, mange kokegroper, noen sannsynligvis graver og et mulig smieområde.

Arkeologer fra Arkeologisk museum i arbeid i Randaberg.

Arkeologer fra Arkeologisk museum i arbeid i Randaberg.

Lys og vær er ustabilt nå på høsten, så for å beskytte de skjøre sporene fra vår fortid hadde vi telt som dekket oss da stormen Karl herjet i september. Arbeidet i felt er ferdig 14. oktober. Vel inne skal det vi har funnet analyseres videre. Trekullprøver blir sendt til laboratorier utenlands for datering, mens naturvitere som jobber på arkeologisk museum vil identifisere hvilke makrofossiler, dvs. korn, frø, fruktkjerner eller lignende, som gjemmer seg i jordprøvene fra de strukturene i jorden.

Gjenstandsmaterialet vil forsiktig bli konservert, og arkeologene skal rive seg i håret mens de forsøker å pusle sammen stolpehull til å bli hus med vegger og tak. Rapporten blir nok ikke ferdig før et godt stykke ut i neste år. For dem som er interesserte i arkeologi, i utgravning og funn fra årets sesong i Rogaland, så minner vi om at Arkeologiske museum har et kveldsforedrag tirsdag 22.november, kl.18.30 der høydepunkter fra årets feltsesong vil bli presentert.