Utgravingsprosjekt Øygarden

Bosetting midt i matfatet?

04.06.21
Ofte er sporene etter steinalderens mennesker små og skjuler seg godt i kulturlagene. Derfor vannsolles all massen fra boplassen. Foto: Astrid Kviseth, NTNU Vitenskapsmuseet

Øygarden i Kristiansund ligger sør på øya Nordlandet, vendt mot Omsundet. I dette området er det tidligere registrert og undersøkt en rekke steinalderlokaliteter, særlig fra eldre steinalder. Skjærgården rundt Kristiansund var et populært område i steinalderen. Her var det mulig å forflytte seg fra øy til øy i rolig, avskjermet sjø full av mat i form av fisk, fugl, sel og annen sjømat.

I dag ser vi så vidt glimt av sjøen bak utgravingsfeltet. Den gang den var bebodd var sjøen helt oppe ved boplassen. Foto: Astrid Kviseth, NTNU Vitenskapsmuseet

En av lokalitetene vi undersøker i dette området i år ligger på en svakt skrånende flate mellom to bergknauser, mellom 17 og 21 moh, og har tykke kulturlag. Lokaliteter med kulturlag tolkes ofte som basisboplasser, som forteller om langvarig eller gjentagende bruk over tid. Det ligger derfor mye mulig kunnskap her, om de som bodde og oppholdte seg her i steinalderen. Vi kan også få mulighet til å lære mer om kulturlag som fenomen. Vi har fortsatt begrenset kunnskap om hvordan kulturlag av denne typen dannes, og om lokalitetene med kulturlag representerer andre aktiviteter enn lokalitetene uten bevart kulturlag. Derfor er også et av forskningsspørsmålene til dette prosjektet å forsøke å forstå hva slags aktiviteter som har foregått akkurat her. Vi håper å finne spor etter boliger, og også avgjøre når og hvor lenge lokaliteten var i bruk.

Tykke kulturlag dekker deler av lokaliteten. Dette er seige, svarte sandmasser med mye trekull, sot, og gjenstander og steinavfall fra redskapsproduksjon. Av og til finner vi også beinfragmenter og skjørbrent stein. Foto: Astrid Kviseth, NTNU Vitenskapsmuseet

Alt ved avdekking av kulturlaget dukket det opp et fiskesøkke som ga oss en forhåpning om at dette blir en funnrik undersøkelse her midt i det rike matfatet som øyene rundt Kristiansund har vært for folk i steinalderen.