Utgravingsprosjekt Mosterøyveien

Avslutning i felt – etterarbeid begynner

13.12.16
Av Redaksjonen
Bilde 1: Oversikt over utgravningsområdet på Mosterøy med sundet mot Rennesøy i bakgrunnen

Etter 3 måneder utgraving er lokalitetene på traseen av den nye gang- og sykkelstien på Mosterøy ferdig undersøkt. Det ble ganske omfattende: i alt ble omtrent 500 forhistoriske strukturer undersøkt og dokumentert. Den antageligvis eldste funn er spor av et såkalt toskipet hus, som sannsynligvis ble brukt av de første bøndene på Mosterøy i yngre steinalder eller eldre bronsealder, for ca. 4000-3500 år siden. Dessuten har vi funnet spor etter flere hus fra eldre jernalder, sannsynligvis er disse ca. 200 år gamle.

Mest tid brukte vi imidlertid å undersøke den velbevarte tuften fra romersk jernalder og folkevandringstid. Dette var et langhus som ble flere ganger ombygget og reparert. Alle stolpehull, veggrøfter og andre konstruksjonselementer ble undersøkt og tømt. På denne måten har vi sikret et rikholdig materiale for videre analyser, som kommer å fortelle oss hvordan folkene på Mosterøy levde i fortiden.DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

Langhuset fra jernalderen etter at alt er gravd ut og teltet fjernet: stolpehullene, veggrøfter og diverse groper fremstår som hull i bakken.

Langhuset fra jernalderen etter at alt er gravd ut og teltet fjernet: stolpehullene, veggrøfter og diverse groper fremstår som hull i bakken.