Utgravingsprosjekt Færvik østre (Marisberg)

Steinalderboplass på Marisberg

20.09.13
Av Redaksjonen
Øksene fra Marisberg. Foto: Lotte Carrasco/KHM

På Marisberg på Tromøya i Arendal skal det utvikles et boligområde i Arendals kommunes regi.  Det er til sammen registrert 9 steinalderlokaliteter i området. Undersøkelsen av boplassen med ID 112382, er nå ferdigstilt. Lokaliteten lå på det som har vært en rullesteinstrand 31 moh.  

For ca. 9000 år siden lå rullesteinstranda ved det som var et smalt sund som delte den vestlige delen av Tromøya i to ved Færvik. Lokaliseringen har gitt god tilgang til marine ressurser, samtidig som den ga le for vinder fra Skagerak i sør og sørvest.

Et område inntil et berg på boplassen, er ryddet for stein og representerer trolig det sentral aktivitetsområdet. Dette vises også gjennom funnspredningen, fra et ca. 50 m2 stort område har vi samlet inn over 7500 funn. Det meste består av små fragmenter og avslag av flint, kvarts og bergkrystall. Andelen kvarts er høy og fordi det har vært god tilgang til dette råmaterialet lokalt, er kvartsen av beste kvalitet.

Fra når og hvor lenge boplassen var i bruk er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om. Strandlinjeforløpet for Arendalsområdet er usikkert og det er undersøkt få boplasser fra eldre steinalder i regionen. Den relativt lave marine grensen har imidlertid medført betydelig mindre landhevning her enn i for eksempel Oslofjordområdet. Dette betyr at lokalitetene var strandbunnet over lengre tid, noe som igjen kan ha resultert i lengre bruksfaser. Den kommende gjennomgangen av dokumentasjon og funnmateriale vil forhåpentligvis kaste lys over noen av disse sentrale problemstillingene.

Det ble gjort mange fine funn bl.a. 4 bergartsøkser, samt kniv, borspisser og mikroflekker av flint.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.