Utgravingsprosjekt Elgsrud

Viktige steinalderfunn i Oslomarka

29.11.13
Av Redaksjonen
Et lite utvalg av de mange pilspissene som er gravd frem.

I Sørmarka i Oslo har arkeologer fra Kulturhistorisk museum gjort funn som endrer synet på når de første menneskene kom til Oslo og Akershus. Utgravingen av to boplasser, som ble funnet i forbindelse med de forberedende arbeidene til Follobanen og den nye bydelen Gjersrud–Stensrud, har avdekket de eldste funnene i rundt Oslofjorden- og noen av de aller eldste sporene etter mennesker i hele Norge.

Siden midten av oktober har arkeologer fra Kulturhistorisk museum foretatt utgravninger ved Elgsrud i Sørmarka, Oslo. Så langt er det funnet om lag 12 000 gjenstander, alle i stein. Pilspisser, kniver, bor, skinnskrapere, deler av steinøkser og store mengder flintavfall er tydelige spor etter pionerene, de første som kom til Norge da isen langs kysten smeltet for over 11 000 år siden.

Ny kunnskap om pionerene

Utgravningene har allerede gitt oss svært mye kunnskap om når landet ble tatt i bruk og hvordan pionerene tok i bruk landområdene som nylig hadde smeltet frem.

Mot slutt en av siste istid (ca. 9500–9000 f.Kr.) var innlandet i Norge fortsatt dekket av tykk og massiv innlandsis, men på grunn av et mildere klima smeltet isen svært raskt. Detaljene knyttet til hvordan isen trakk seg tilbake har vært dårlig kjent. Så langt har imidlertid geologene trodd at Oslo var dekket av is og dermed ubeboelig frem til nær 9000 f.Kr. De nye funnene har gitt ny viten om at de første jegerne kom til Oslo og Akershus tidligere enn dette.

Utfordrende arkeologi

Boplassene i Sørmarka lå den gangen i en lun vik på en liten øy. Stedene har vært ideelle for å legge til deres viktigste transportmiddel – skinn- eller stokkebåter. I dag ligger de 193 meter over havet og langt inne i skogen.

Det er Jernbaneverket, som byggherre for Follobanen, som bekoster utgravingene og har fraktet inn et stort telt, aggregat, lagt opp vann og ordnet annen infrastruktur slik at arkeologene kan jobbe deler av vinteren.

Vil du vite mer?

Her bodde de første Oslo-borgerne for 11.000 år siden

Fant 11 000 år gamle økser og piler
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.