Forhistorien gjennom 37 lokaliteter

30.11.21
Maskinfører Stig Morten Faaren fra BN Entreprenør gjorde første faktiske torvløft på samme sted en uke tidligere, på steinalderboplassen Stavika 204.

12.08.2021

Nå er vi i gang med de arkeologiske utgravningene knytta til ny E39 mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde, og ny fylkesveg over Kjerringsundet, mellom Otrøya og Gossen. Vi skal grave til sammen 37 arkeologiske lokaliteter/kulturminner over tre år; mest områder med spor etter steinalderbosetning, men også spor etter gårdsbosetning og gravrøyser fra bronsealder/jernalder, og spor etter jernutvinning og kull- og tjæreproduksjon fra jernalder/middelalder.

Sundsbøen og småholmene mellom Otrøya og Gossen. Lokaliteten Stavika i forgrunnen. Dronefoto Kristoffer R. Rantala, NTNU Vitenskapsmuseet.

Et av de første funna som dukket opp under torva i Stavika var en flintkjerne av en type som bekreftet mistanken vår om at bosetninga akkurat her hører hjemme i aller eldste del av steinalderen, kanskje for rundt 11 000 år sida. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Dette blir et av de mest omfattende utgravningsprosjektene NTNU Vitenskapsmuseet har stått for – omtrent på størrelse med Ormen Lange-undersøkelsene i Nyhamna på Gossen i 2003-2004.

Vi er også i gang i Hagebukta, en halv kilometer sør for Sundsbøen.

I Hagebukta ser det ut til at vi har steinalderbosetning i flere faser, ut fra de første overflatefunna. Flintflekka til venstre hører nok hjemme tidlig i eldre steinalder, mens de to små skiferspissene til høyre er fra yngre steinalder.

I går var Ordfører i Aukra kommune og varaordfører i Molde kommune ute og tok første offisielle spadestikk på Sundsbøen på Otrøya, der vi graver i høst, men vi begynte å kikke under torva her allerede for en uke sida. Under er noen foto fra oppstartsuka. Mer informasjon om hva og hvor vi graver, hva vi finner og hva vi prøver å finne ut, kommer etter hvert.

Varaordfører i Molde kommune, Odd Helge Gangstad, og ordfører i Aukra kommune, Odd Jørgen Nilsen, tok de symbolske første spadetakene på Sundsbøen i går, for anledninga i kledelige vester og hjelmer fra NTNU Vitenskapsmuseet. Foto Magne J. Krumsvik fra Midsundingen.

I neste uke starter vi opp med det eneste området med spor etter gårdsbosetning fra jernalder/middelalder på Sundsbøen. Før oppstart er det mye skog som må ryddes vekk.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.