Pionerens etterkommere

06.06.17
Av , Kulturhistorisk museum, UiO

Skiveøks av metaryolitt, fra den ca. 10800 år gamle boplassen Pauler 6 i Larvik, Vestfold. Foto C. Eymundsson