Figur 3


Noen av myntene funnet i 2018: Myntklipp 8 skilling ca. 1607. Ts15788.4 Pommern-Wolgast, dobbel skilling, 1619. Ts15788.2. Begge funnet i Tjeldsund kommune. Foto: Tanja Larssen. Norge arktiske Universitetsmuseum.


Noen av myntene funnet i 2018: Myntklipp 8 skilling ca. 1607. Ts15788.4 Pommern-Wolgast, dobbel skilling, 1619. Ts15788.2. Begge funnet i Tjeldsund kommune. Foto: Tanja Larssen. Norge arktiske Universitetsmuseum.