Kleberstein – En viktig utmarksressurs i jernalder og middelalder

20.04.13