Ristning Gamnes


Til venstre figuren i dagslys, til høyre fotogrammetri. Illustrasjon Erik Kjellman