Fotogrammetri Gamnes


Til venstre figuren i dagslys, til høyre fotogrammetri. En stor rein kommer til syne, med en liten rein «på ryggen». Illustrasjon Erik Kjellman