Ristninger Gamnes


Utsnitt av panel med reinflokk i dagslys. Foto Anja Roth Niemi