Ristninger Gamnes


Utsnitt av helleristningene, som avbilder rein og elg. Foto Anja Roth Niemi