Helleristningsfelt på Gamnes


Helleristningene ligger på den flate bergveggen, som måler ca 15 meter i bredde og inntil 3 m i høyde. Foto Anja Roth Niemi