Feltledere på Gamnes


Finneren av helleristningsfeltet, Erik Kjellman, og feltleder på Gamnes Janne Oppvang