Ristning Gamnes


Utstnitt av panel med reinflokk i kunstig lys. Foto Erik Kjellman