Ristning Gamnes


Utsnitt av panel med reinflokk, kunstig lys. Foto Erik Kjellman