Utgravingsprosjekt Vik

En gårdshaug i Vik, Saltdal

24.07.15
Av Redaksjonen

Den 20. juli startet 3 personer fra Tromsø Museum opp med undersøkelser av en gårdshaug i Vik, like utenfor Rognan i Saltdal kommune.

Gårdshauger er en type kulturminner som finnes over hele Nord-Norge. En typisk gårdshaug er en forhøyning i landskapet og inneholder tykke kulturlag. Her finner man ymse avfall fra husholdning og gård- eller fiskerivirksomhet som har hopet seg opp som følge av bosetting på samme plass fra jernalderen og frem til nyere tid.  På disse gårdshaugene står det enda gårder og hus der folk bor, og hver gang de ønsker å bygge ut, iler vi til for å overvåke og passe på. I dette tilfellet er vi på plass og skal grave ut to små felt, slik at huset kan få to nye terrasser.

Hovedhuset på Vik, Erik Kjellman måler opp feltet som skal åpnes.  Foto: Janne Oppvang

Hovedhuset på Vik, Erik Kjellman måler opp feltet som skal åpnes.
Foto: Janne Oppvang

Første dag i felt, og godt i gang med det første av to felt som skal graves. Jørn E. Henriksen og Janne Oppvang

Første dag i felt, og godt i gang med det første av to felt som skal graves. Jørn E. Henriksen og Janne Oppvang

Gårdshaugen består av flere ulike kulturlag og hendelser, og det vi finner mest av i alle lag er dyre- og fiskebein. I de øverste lagene fant vi ulikt moderne avfall, som farget glass og porselen. En krittpipestilk og en beinknapp fra laget under kan dateres til tidlig 1900-tallet eller sent på 1800-tallet. Dagens hovedhus på gården ble bygget på 1920-tallet og disse funnene kan kanskje relateres til denne fasen.

Omtrent 50 cm under overflaten dukket en første arkeologiske konteksten opp med ett fragment av en baksthelle som kan dateres til middelalder. Etter enda et kulturlag, en nedgraving og noen timer senere fant vi det til nå fineste funnet: en liten blå glassperle. Denne kan kanskje dateres til yngre jernalder eller vikingtid og kan tyde på at den første bosetningsfasen på gården kan være såpass gammel. Eller kan denne gården ha enda eldre bruksfaser?

Liten blå glassperle, mulig fra vikingtid? Foto: Erik Kjellman

Liten blå glassperle, mulig fra vikingtid?
Foto: Erik Kjellman

Bakstehelle fra middelalderen. Foto: Erik Kjellman

Bakstehelle fra middelalderen.
Foto: Erik Kjellman

Dag 3 i felt fant vi tre biter av et klebersteinskar og et fragment av en flott liten beinkam. Begge disse funnene kom fra det samme tykke kulturlaget som bakstehellen, og dateres til middelalderen.

To små fragment av en nydelig liten beinkam.  Foto: Erik Kjellman

To små fragment av en nydelig liten beinkam.
Foto: Erik Kjellman

Tre randskår fra et klebersteinskar.  Foto: Erik Kjellman

Tre randskår fra et klebersteinskar.
Foto: Erik Kjellman

Vi skal fortsette å dokumentere denne gårdshaugen så langt tilbake i tid som vi kan i løpet av den neste uken.


Kommentarer


Even Øverbø
28.07.2015

Kven kostar denne utgravninga (vanlegvis og i dette tilfellet)?

Janne Oppvang
30.07.2015

Hei Even.
Siden dette er et mindre privat tiltak så er det staten som betaler. Både i dette tilfellet og vanligvis.