Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Grav, matgjemme eller søppelbøtte?

07.09.16
Av Redaksjonen

Av og til dukker det opp anlegg som gjør at vi må klø oss litt i hodet. Anlegg 8400 på Tjora er et typisk eksempel.
Vi begynte med å undersøke det vi trodde skulle bli et ildsted. Anlegget lå sentralt plassert mellom to grindpar, var kraftig kullblandet og hadde en størrelse på ca. 80 x 100 cm. Vi begynte med å formgrave den ene halvdelen og så fort at det her var snakk om en form for kammer. Forhåpningene om at dette skulle være en grav steg derfor i takt med antall heller som dukket opp.

Anlegget i profil under utgraving. Tatt mot øst.

Anlegget i profil under utgraving. Tatt mot øst.


Konstruksjonen har opprinnelig vært ca.40×40 cm stor, 25 cm dyp og ser ut til å ha vært dekket av en helle som senere har kollapset inn i strukturen.
I bunnen ble det funnet ett skår grov keramikk, men ellers ingen gjenstander. All masse ble såldet og det ble funnet små avslag og fragmenter brent og ubrent flint, brent hasselnøttskall, kullbiter, og små brente bein av pattedyr, fugl og fisk. Med andre ord: anlegget var fylt opp med matavfall.
Bunn av anlegget. Legg merke til den store hellen som trolig har dekket kammeret.

Bunn av anlegget. Legg merke til den store hellen som trolig har dekket kammeret.

Så hva er dette anlegget?
Det er bygget opp som et lite gravkammer hvor man ville forventet i finne en urne og/eller en samling menneskebein. Men det er ikke påvist. Det kan også ha vært et matgjemme/lagergrop men hvorfor er da alt materialet brent og beinbitene så små? Eller er det rett og slett en liten innendørs, forhistorisk, «søppelbøtte»?

Er det noen der ute som har vært borti noe liknende?


Kommentarer


Volker
08.09.2016

Hei der ute!

Det minner velding om noe lignende som vi fant i fjor innenfor en toskipet hus ved Nore Sunde! Hør med Matthew, han har skrevet rapporten om greien! Svart, kullholdig masse, små brente beinfragmenter og underlig helleoppbygging, sant?! Synes det er noe lite for å være "søppeldynge", kanskje et eller annet teknisk installasjon? Eller må det jo være "kultisk" 😉

Lykke til videre, snakkes!

Hilde Fyllingen
09.09.2016

Da jeg gikk litt mer igjennom massene i går dukket det også opp forkullete korn!

Thoralf
20.09.2016

Kanskje et husalter? Hvor man ofret små mengder mat/drikke til en gud/gudinne for beskyttelse, gjerne som brennoffer. Det er vel en tradisjon som hadde stor variasjon og utbredelse innen romerriket, og kan vel kanskje hatt en parallel her også…